FLagAVII.01

17.06.22 – Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Nόμο και το Καταστατικό, καλούνται τα Μέλη του Σωματείου «Ταμείον Ελληνικού Στόλου – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ»  σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής σε σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περί Γενικών Συνελεύσεων της ΚΥΑ Δ1α/Γ/Π οικ. 30819/2022 (ΦΕΚ Β’ 2676) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την KYA Δ1 α/Γ.Π.οικ. 32225/2022 (ΦΕΚ 2763/Β/2-6-2022), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

 

  1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Σωματείου.
  2. Έγκριση Απολογισμού, ισολογισμού ταμειακής διαχείρισης, έκθεσης για τον έλεγχο διαχείρισης της ελεγκτικής επιτροπής.
  3. Απαλλαγή Ευθύνης μελών του Δ.Σ.
  4. Έγκριση Λύσης του Σωματείου και απόδοσης των συγκεντρωθέντων ποσών στο Πολεμικό Ναυτικό, σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδειχθεί από τον αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού.

 

Για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων 1,2,3 απαιτείται σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέλη που εκπροσωπούν το 1/3 του συνόλου των ταμειακών εντάξει μελών και απλή πλειοψηφία των 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Για την λήψη αποφάσεως επί του 4ου θέματος της ημερησίας διατάξεως απαιτείται σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέλη που εκπροσωπούν το 1/2 του συνόλου των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των 75% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

 

  • Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας κατά την αρχική ανωτέρω συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, για την λήψη αποφάσεως επί των ανωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, τα Μέλη του Σωματείου καλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, στον ίδιο ως άνω διαδικτυακό τόπο. Κατά την ως άνω επαναληπτική Γενική Συνέλευση, για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 1,2 και 3, αρκεί να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέλη, που εκπροσωπούν το 1/4 του συνολικού αριθμού των Ιδρυτικών Μελών, και πλειοψηφία των 3/4 επί των παρόντων στην Συνέλευση.

 

Διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Κάθε Μέλος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέλος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερα Μέλη μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέλος. Έντυπο πληρεξουσιότητος για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στα Μέλη σε έγχαρτη μορφή στα Γραφεία του Σωματείου, ως και σε ηλεκτρονική μορφή δύναται να αποσταλεί κατόπιν απλής τηλεφωνικής αιτήσεως. To έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα Γραφεία της έδρας του Σωματείου (οδός Σισμανογλείου 22, Μελίσσια, τηλ. 210 8097100) είτε ηλεκτρονικά στο email: [email protected] , το αργότερο προ της ενάρξεως  της Γενικής Συνελεύσεως.

 

Μελίσσια Αττικής, 17 Ιουνίου 2022
   Το Διοικητικό Συμβούλιο