Μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί: 983.270 €

Καταθέστε τον οβολό σας στους λογαριασμούς:

Alpha Bank
GR42 0140 1840 1840 0200 2017 692
Τράπεζα Πειραιώς
GR44 0172 0840 0050 8410 1854 890
Παγκρήτια Τράπεζα
GR52 0870 0560 0003 0000 3239 447
Δικαιούχος
ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ