Οργάνωση - Λειτουργία - Έργο

Δυνάμει  της  με  αριθμό  45/2020  διάταξης  του  Ειρηνοδικείου  Αμαρουσίου,  δημοσιεύτηκε το  από  2/10/2020  καταστατικό  ίδρυσης  του  μη  κερδοσκοπικού  Σωματείου με  την  επωνυμία  “ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ”, του  οποίου  οι  σκοποί  είναι:

  1. Η ενημέρωση, ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του Ελληνισμού, των μελών του και της κοινωνίας γενικότερα, ώστε να συμβάλλουν, όσον δύνανται, στη δημιουργία Ταμείου, για την αγορά Υπερσύγχρονης Φρεγάτας ώστε να την δωρίσει στο Πολεμικό Ναυτικό της Χώρας. Επιπλέον στην συντήρηση, επισκευή, μεταλλαγή, εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στην εν λόγω Φρεγάτα, μεταγενέστερα.
  2. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προς υποστήριξη και ενίσχυση της δημιουργίας κραταιού πολεμικού στόλου.
  3. Η δημιουργία ενός «Ταμείου του Ελληνικού Στόλου», δια των εισφορών, και δωρεών των μελών και φίλων του σωματείου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την αγορά εξοπλισμού του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας.

Το  σωματείο  ήδη  εξέλεξε   την  07/12/2020  το  ΔΣ  το  οποίο  αποτελείται  από  τους  κάτωθι:

Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου

Πρόδρομος Εμφιετζόγλου – Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Αντώνιος Κουνάδης – Αντιπρόεδρος

Περικλής Νεάρχου – Γενικός Γραμματέας

Σταύρος Φαρμάκης – Ταμίας

Εμμανουήλ Κοττάκης – Μέλος

Αναστάσιος Τενεκούδης – Μέλος

Ελευθέριος Τριβουλίδης – Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Άννα Αγγελικούση

Ιωάννης Μαραγκουδάκης

καθώς  και  ελεγκτική  επιτροπή  η  οποία  αποτελείται  από  τους  κάτωθι:

Επιτροπή Ελέγχου

Αφροδίτη Μακρή

Αικατερίνη Κουνάδη

Νικόλαο Παπαποστόλου

Για  την  πραγμάτωση  ενός  από τους σκοπούς του  που  είναι  η συγκέντρωση  χρήματων   για  αγορά  φρεγάτας από  το  Πολεμικό Ναυτικό,  έχουν  ανοιχθεί  οι κατωτέρω  τραπεζικοί  λογαριασμοί  όπου  ο  κάθε  ενδιαφερόμενος  μπορεί  να  καταθέτει  το  ποσό  που  επιθυμεί.

Alpha Bank: GR42 0140 1840 1840 0200 2017 692

Τράπεζα Πειραιώς :GR44 0172 0840 0050 8410 1854 890

Παγκρήτια Τράπεζα: GR52 0870 0560 0003 0000 3239 447

Εθνική Τράπεζα: GR66 0110 7140 0000 7140 0518 883

Δικαιούχος
ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ

Ασφαλώς  θα  υπάρχει  περιοδική  ενημέρωση  των  μελών  αλλά  και  κάθε  ενδιαφερομένου, για  το ποσό  που  έχει  συγκεντρωθεί  και  σχετικές  ανακοινώσεις  από  το  ΔΣ του  Σωματείου.

Η  ελεγκτική επιτροπή   είναι  αρμόδια  να  ελέγχει  το  ποσό  αυτό  και  να  ενημερώνει  τους  κρατικούς  φορείς  για  την  δέσμευση  των  χρημάτων  αυτών  για  τον  ανωτέρω  σκοπό.

Μελίσσια, 15/01/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο