FLagAVII

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19.12.2022

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Nόμο και το Καταστατικό, καλούνται τα
Μέλη του Σωματείου «Ταμείον Ελληνικού Στόλου – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19η
Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής σε σύνδεσμο που
θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περί Γενικών Συνελεύσεων της ΚΥΑ Δ1α/Γ/Π οικ.
30819/2022 (ΦΕΚ Β’ 2676) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την KYA Δ1 α/Γ.Π.οικ. 32225/2022 (ΦΕΚ
2763/Β/2-6-2022), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του εξής μόνου θέματος της ημερησίας
διατάξεως:

Θέμα Ημερησίας Διατάξεως

1. Ανανέωση Εκπροσώπησης του Σωματείου.
Για την λήψη αποφάσεως επί του ως άνω θέματος απαιτείται σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό
να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέλη που εκπροσωπούν το 1/3 του συνόλου των ταμειακών
εντάξει μελών και απλή πλειοψηφία των 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων)
ψήφων πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας (1)
ψήφου.
• Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας
κατά την αρχική ανωτέρω συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, για την λήψη αποφάσεως επί
των ανωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, τα Μέλη του Σωματείου καλούνται σε
επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00, στον
ίδιο ως άνω διαδικτυακό τόπο. Κατά την ως άνω επαναληπτική Γενική Συνέλευση, για την λήψη
αποφάσης επί του μόνου θέματος, αρκεί να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέλη, που
εκπροσωπούν το 1/4 του συνολικού αριθμού των Ιδρυτικών Μελών, και πλειοψηφία των 3/4
επί των παρόντων στην Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάδειξη των υποψηφίων
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την διαδικασία ψηφοφορίας.

2

Διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Κάθε Μέλος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω
αντιπροσώπων. Κάθε Μέλος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους. Αντιπρόσωπος που
ενεργεί για περισσότερα Μέλη μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέλος. Έντυπο
πληρεξουσιότητος για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στα Μέλη σε έγχαρτη μορφή στα
Γραφεία του Σωματείου, ως και σε ηλεκτρονική μορφή δύναται να αποσταλεί κατόπιν απλής
τηλεφωνικής αιτήσεως. To έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα Γραφεία
της έδρας του Σωματείου (οδός Σισμανογλείου 22, Μελίσσια, τηλ. 210 8097100) είτε ηλεκτρονικά στο
email: [email protected] , το αργότερο προ της ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Μελίσσια Αττικής, 06 Δεκεμβρίου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο