Το Σωματείο με την επωνυμία «Ταμείον Ελληνικού Στόλου – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ» αναγνωρίζει τη σημασία της εχεμύθειας και της εμπιστοσύνης των πληροφοριών που του παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σας καλούμε να μελετήσετε την Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να πληροφορηθείτε σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε διαμέσου της ιστοσελίδας μας αλλά και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες που συλλέγουμε είτε διαδικτυακά είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με τα μέλη μας.

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν κάποια μορφή εγγραφής από πλευράς σας, επιτρέποντάς σας να επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο του Σωματείου με την επωνυμία «Ταμείον Ελληνικού Στόλου – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ» χωρίς να μας αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας. Ενδέχεται να μας χορηγείτε προσωπικά σας δεδομένα οικειοθελώς έτσι ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφόρηση και ενημέρωση για τις δραστηριότητές μας.

Πιο αναλυτικά, θα θέλαμε να θέσουμε υπ΄όψιν σας τα εξής:

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την εγγραφή σας στο Σωματείο «Ταμείον Ελληνικού Στόλου – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ», θα χρειαστεί να συμπληρώσετε μερικά “πεδία” (μερικά είναι αναγκαία και άλλα προαιρετικά). Ενδεχομένως να μας παράσχετε κάποια προσωπικά στοιχεία σε διάφορες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να μας παράσχετε ορισμένα στοιχεία, όπως π.χ. το όνομα και την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να διεκπεραιώσουμε την εγγραφή σας ή να επιλύσουμε απορίες σας.

Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε πώς και εάν θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία, εφ’ όσον συναινείτε ρητά προς τούτο. Κατά την περιήγησή σας, θα σας παρέχεται η δυνατότητα να δηλώσετε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες ως βάση για περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας πέραν της εκπλήρωσης των αιτημάτων σας. Στην περίπτωση αυτή, θα σεβαστούμε την επιθυμία σας. Γενική μας αρχή είναι να σας κάνουμε γνωστό για το πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας, όπως και για τα δικαιώματα που έχετε έναντι αυτής της επεξεργασίας. Διασφαλίζουμε με τα κατάλληλα μέτρα και μέσα ότι η επεξεργασία θα διενεργείται από εμάς με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Προσωπικά δεδομένα των μελών μας, όπως όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, οικονομικά, επαγγελματικά και φορολογικά δεδομένα.

– Δεδομένα υποψήφιων εργαζομένων, όπως όνομα, διεύθυνση, βιογραφικά σημειώματα.

Στοιχεία Διαδικτυακής δραστηριότητας που προκύπτουν κατά την επίσκεψη και την περιήγηση στον ιστότοπό μας, όπως διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

-Ταυτοποίηση κατά την είσοδο στον ιστότοπο του Σωματείου «Ταμείον Ελληνικού Στόλου – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ»

Στην περίπτωση που έχετε δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό με προηγούμενη εγγραφή σας, θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας κατά την νέα είσοδό σας στο λογαριασμό αυτόν.

-Διεκπεραίωση εγγραφής, λοιπές ενημερώσεις

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε ως μέλη του Σωματείου, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, να σας παρέχουμε ή να ζητήσουμε πληροφορίες  σχετικά με την εγγραφή σας.

– Χρήση για σκοπούς μάρκετινγκ

Ζητάμε από τους επισκέπτες που παρέχουν τα e-mail τους να μας ενημερώσουν εάν θα επιθυμούσαν να λαμβάνουν περαιτέρω πληροφορίες ή ενημερώσεις από εμάς ή τον ιστότοπο μας. Μόνο όσοι δηλώσουν ότι το επιθυμούν θα λαμβάνουν ενημερωτικά e-mail ή άλλου είδους πληροφόρηση από εμάς. Αυτού του είδους οι πληροφορίες θα αποστέλλονται μόνο σε όσους δηλώσουν ρητά ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τέτοιες πληροφορίες ηλεκτρονικά. Ακόμη, προσφέρουμε στους επισκέπτες την επιλογή εξαίρεσής τους οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν να μην λαμβάνουν πλέον e-mail ή άλλες πληροφορίες από εμάς.

-Διαχείριση αιτημάτων

Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας κατά τη διαχείριση αιτημάτων σας που σχετίζονται με την εξυπηρέτησή σας ή την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας.

-Ασφάλεια δικτύου

Οι διευθύνσεις IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες του ιστοτόπου του Σωματείου «Ταμείον Ελληνικού Στόλου – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ» μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστότοπου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Το Σωματείο «Ταμείον Ελληνικού Στόλου – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ» δεν πωλεί προσωπικά σας δεδομένα σε οποιουσδήποτε τρίτους. Επίσης, δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που του παρέχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους.

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για τους νόμιμους Καταστατικούς σκοπούς του Σωματείου ή εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Το Σωματείο «Ταμείον Ελληνικού Στόλου – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ» μπορεί να αποκαλύψει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο: α) για να συμμορφωθούμε με ισχύουσες νομικές απαιτήσεις όπως νόμους, κανονισμούς, εντάλματα, δικαστικές κλητεύσεις ή εντολές δικαστηρίων, ή β) σε ειδικές περιπτώσεις, όπως απόκριση σε φυσικό κίνδυνο σε εσάς ή άλλους, για την προστασία ιδιοκτησίας ή την υπεράσπιση ή διεκδίκηση δικαιωμάτων εκ του νόμου. Εάν είμαστε αναγκασμένοι νομικά να αποκαλύψουμε σε τρίτους προσωπικά σας δεδομένα, θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εκτός εάν αυτό παραβιάζει τον νόμο ή εντολή του Δικαστηρίου. 

Στην περίπτωση που δεδομένα σας διαβιβαστούν για νόμιμους λόγους σε χώρες εκτός Ε.Ε., λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαβίβαση να λαμβάνει χώρα μόνο εάν διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων είτε, για παράδειγμα, με την υπογραφή  συμβατικών ρητρών της Ε.Ε. είτε βάσει σχετικής απόφασης επάρκειας της Ε.Ε.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σκοπός μας είναι να προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και να διατηρούμε την ποιότητά τους. Εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες, ώστε να προστατεύουμε τα στοιχεία σας καθ’ όσο χρόνο τα διατηρούμε.

Για όλο το χρονικό διάστημα στο οποίο κατέχουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχουμε ενσωματώσει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε αυτά να προστατεύονται από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε:

  • Κρυπτογραφούμε και ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε.
  • Ο ιστότοπός μας διαθέτει λειτουργία Ασφαλούς περιήγησης.
  • Ελέγχουμε με ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας (firewalls) τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας.
  • Εφαρμόζουμε κανόνες φυσικής ασφάλειας χώρου αναφορικά με την μετέπειτα αποθήκευση των δεδομένων σας από εμάς.
  • Επιβάλλουμε με κάθε μέσο στους τρίτους, που συνεργάζονται μαζί μας ως εκπρόσωποι για τη δημιουργία του παρόντος ιστοτόπου και για τη διάθεση του περιεχομένου του σε εσάς, καθώς και σε όσους συνεργάζονται μαζί μας, ώστε να συμφωνούν να προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες που πρέπει να προσπελάσουν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του ιστοτόπου και των επισκεπτών μας και να σέβονται τις προτιμήσεις σας σχετικά με τις ενημερώσεις που λαμβάνετε.
  • Όλες οι ανωτέρω ενέργειες γίνονται από συγκεκριμένους εξουσιοδοτημένους ειδικά υπαλλήλους μας, οι οποίοι συμβατικά δεσμεύονται να τηρούν τις υποχρεώσεις που ο νόμος ορίζει σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Κατά τον τρόπο αυτόν, πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία έχουν μόνο άτομα τα οποία είναι κατάλληλα ενημερωμένα ώστε να διασφαλίσουν το απόρρητο της συλλογής και επεξεργασίας τους, αλλά και συμβατικά υπέχουν αστικές και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβάσεως.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Σωματείο «Ταμείον Ελληνικού Στόλου – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ» διατηρεί τα δεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι  απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), με την ρητή εξαίρεση των περιπτώσεων που ο νόμος ή οι δεσμευτικές συμβάσεις ορίζουν διαφορετικά. Ως γενική αρχή, το πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή σας, όπως όνομα, επώνυμο, e-mail κ.λ.π, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας ως χρήστη-μέλους του site και η ιδιότητά σας ως μέλους του Σωματείου.

Πέραν αυτών, μερικές κατηγορίες δεδομένων διατηρούνται για μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για Κανονιστικό σκοπό ή για το σκοπό προάσπισης των δικαιωμάτων του Σωματείου «Ταμείον Ελληνικού Στόλου – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ» και την άσκηση των νόμιμων αξιώσεών του. Η επεξεργασία στις περιπτώσεις αυτές θα διαρκέσει όσο χρόνο απαιτείται για την παραγραφή των εκατέρωθεν αξιώσεων, την αμετάκλητη περάτωση δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, στην οποία ενδέχεται να εμπλακούμε ή την ολοκλήρωση διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

Τέλος, παρακρατούμε δεδομένα για τις περιπτώσεις διερεύνησης ατυχήματος και περιστατικού ασφάλειας.

Οι χρόνοι διατήρησης των προσωπικών δεδομένων αποτυπώνονται στα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας που τηρεί το Σωματείο «Ταμείον Ελληνικού Στόλου – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ».

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Έχετε το δικαίωμα, επικοινωνώντας μαζί μας, να αιτηθείτε όπως ασκήσετε ή λάβετε χωρίς χρέωση (εκτός εάν το περιεχόμενο της αίτησης που θα υποβάλετε είναι πέραν του ευλόγου) πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας όπως αναφέρονται στα άρθρα 12-22 του Κανονισμού 679/2016 και του νόμου 4624/2019:

1.Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων

2.Το δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς

3.Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς

4.Το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας ή να σταματήσουμε την επεξεργασία ή τη συλλογή τους σε ορισμένες περιπτώσεις

5.Το δικαίωμα διακοπής μηνυμάτων άμεσου μάρκετινγκ

6.Το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε στοιχεία των δεδομένων σας είτε σε εσάς είτε σε άλλο πάροχο υπηρεσιών

Όλα τα ανωτέρω αιτήματά σας μπορείτε να τα απευθύνετε οποτεδήποτε στο τμήμα Ασφαλείας Δεδομένων του Σωματείου «Ταμείον Ελληνικού Στόλου – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ» (e-mail: [email protected]), ο οποίος είναι καταρτισμένος και θα είναι σε θέση να απαντήσει στις απορίες ή στα αιτήματα σας.

Το Σωματείο έχει υποχρέωση να σας απαντήσει εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή συντρέχουν λόγοι αυξημένου αριθμού αιτημάτων, η προθεσμία αυτή παρατείνεται για έναν μήνα.

Πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων διατηρείτε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλέφωνο: (0030) 210 6475600

Φαξ: (0030) 210 6475628

Ε-mail: [email protected].

Cookies
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, για να βοηθήσει την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο διαδίκτυο.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη. 
Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer κτλ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τα site που επισκέπτεται ο χρήστης.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα cookies που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες μας.

Cookies Λειτουργικότητος:
Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων μας. 
Επιτρέπουν στον ιστότοπο να “θυμάται” τις προτιμήσεις των χρηστών, προκειμένου να προσφέρει βελτιωμένες και προσαρμοσμένες λειτουργίες σε κάθε χρήστη. 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει cookies που αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη ή καλάθι περιεχομένου, καθώς και πληροφορίες για ασφαλέστερη περιήγηση, ωστόσο οποιαδήποτε ευαίσθητη πληροφορία αποθηκεύεται σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Cookies Επιδόσεων:
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες, σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου. 
Ως αποτέλεσμα, οι ιστοσελίδες μπορεί να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας για βελτιωμένη εμπειρία περιήγησης. 
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για τη δημιουργία αναφορών για σκοπό βελτίωσης του ιστότοπου.

Cookie Στόχευσης και Διαφήμισης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στοχευμένη διαφήμιση, τον περιορισμό της προβολής διαφημίσεων ή τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. 
Αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να βλέπετε διαφημίσεις που στοχεύουν στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. 
Αυτές οι διαφημίσεις ενδέχεται να εμφανίζονται κατά την περιήγησή σας σε άλλους ιστότοπους.

Απενεργοποίηση Cookies
Κανένα από τα cookies στον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από τις ρυθμίσεις του browser σας ή να μην αποδεχθείτε τη χρήση τους στην ιστοσελίδα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του browser σας.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ.

Ο ιστότοπος του Σωματείου «Ταμείον Ελληνικού Στόλου – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ» μπορεί να περιέχει διασυνδέσεις προς άλλους ιστότοπους (sites). Το Σωματείο «Ταμείον Ελληνικού Στόλου – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ» δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές χειρισμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των sites, ούτε και για το περιεχόμενό τους.

ΠΑΙΔΙΑ

Το Σωματείο «Ταμείον Ελληνικού Στόλου – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ» αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 16 ετών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποτεδήποτε τροποποιείται ουσιωδώς η παρούσα δήλωση, θα υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην αρχική σελίδα του ιστότοπου αυτού για διάστημα 30 ημερών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με όλα τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στo τμήμα Ασφαλείας Δεδομένων του Σωματείου «Ταμείον Ελληνικού Στόλου – ΑΒΕΡΩΦ ΙΙ»  (e-mail: [email protected]).

Μελίσσια, Δεκέμβριος 2020